REGRESE/PROGRESE - NLP

Regrese je návrat do minulosti. Metoda pomocí které můžeme dohledat a léčit původní příčiny našich potíží. Umožňuje nám prozkoumat časovou osu našeho vývoje. Ta zahrnuje kompletní informace vztahující se k našemu současnému životu. Na počátku našeho pátrání je důležité ujasnit si téma. Může jít o nemoc či různé obtíže, např. strachy, fobie, vztahové problémy, momentální krize v určité oblasti života, reakce na ztrátu blízké osoby, nepřekonané trauma, ztrátu smyslu žití, deprese či různé závislosti. Někteří lidé pociťují celkovou nespokojenost se svým životem, případně již od dětství mají pocit, že sem nepatří, že tady nechtějí být. Jiným se dějí zvláštní, nevysvětlitelné věci. Po úvodní jednoduché relaxační technice, která napomůže celkovému uvolnění, se zaměřujeme na předem určené téma a postupujeme chronologicky po časové ose. Skrze současné projevy či potíže se postupně dostáváme hlouběji do minulosti. Postupně získáváme nadhled, uvolňuje se potlačený emocionální náboj a to vede k úlevě a změně postoje k původně traumatickým a nepříjemným událostem. Často dochází spontánně k pochopení rolí v až do této chvíle nesmyslném lidském dramatu. Ruku v ruce s ním přichází přijetí a potřeba odpuštění. Jedná se o proces postupný, vyžadující trpělivost a pochopení. Svoji minulost už nemůžeme změnit. Cestou hlubokého poznání, pochopení a následného přijetí máme možnost získat pomyslný klíč, který nám umožní osvobodit se ze svého vnitřního vězení.

PROGRESE - vizualizace budoucnosti.

NLP - neurolingvistické programování mysli.